Pohřbení do země a do hrobky s obřadem

Smuteční obřad, který probíhá v obřadní síni, v kostele, modlitebně nebo jen na hřbitově a to za účasti rodiny, přátel a známých, nebo v úzkém rodinném kruhu. Po skončení obřadu je zemřelý pohřben do hrobu nebo do hrobky na hřbitově.

Zpopelnění s obřadem

Smuteční obřad, který probíhí v obřadní síni, v kostele nebo modlitebně, a to za účasti rodiny přátel a známých, nebo jen v úzkém rodinném kruhu. Po skončení obřadu je zemřelý převezen ke zpopelnění do krematoria. Zpravidla zahrnuje hudební produkci, řečníka a květinové dary.

Zpopelnění bez obřadu

Jedná se o převoz zemřelého z místa úmrtí, nebo dočasného uložení, do krematoria a zpopelnění bez smutečního obřadu v obřadní síni. Tato možnost nevylučuje krátké rozloučení bezprostředně před samotnou kremací.

Vsypová loučka

Varianta, která může následovat po zpopelnění a dovozu zpopelněných ostatků zemřelého. Probíhá na vsypové loučce na hřbitově. Za asistence správce hřbitova je popel zemřelého vsypán do předem připravené jamky. Tento úkon může probíhat za účasti rodiny.