Jak postupovat při úmrtí a co vzít sebou

 Úmrtí doma

Nejdříve zavolejte lékaře: telefonní číslo 155. Přivolaný lékař po ohledání vystaví \"List o prohlídce zemřelého\". Následně objednejte na naší nonstop pohotovostní službě odvoz zesnulého - tel.: 518 612 235, 724 238 407, 602 573 801. Další služby budou provedeny na základě Vaší objednávky s pohřební službou.

 Úmrtí v nemocnici

Ohledací list vystaví místní lékař. Navštivte prosím naši provozovnu pro sjednání způsobu rozloučení se zesnulým.

 Úmrtí s účastí policie

Obraťte se na pohřební službu, která vše potřebné zařídí. Nečekejte s vyřizováním pohřbu až na vyjádření soudní patologie.

 Objednání pohřbu a další služby

Výběru pohřební služby pro zajištění posledního rozloučení věnujte zvýšenou pozornost. Rozhodnutí záleží jen na Vašem uvážení, a to bez ohledu, kde došlo k úmrtí a kdo již případně zemřelého odvezl. Kvalita poskytovaných služeb se může značně lišit a nemusí tak odpovídat Vašim požadavkům.
Objednat pohřeb a další služby je možné v naší sjednávací kanceláři, popřípadě si dohodnout sjednání služeb u Vás doma.

K zajištění veškerých náležitostí doporučujeme k sjednání pohřbu vzít s sebou:

-  občanský průkaz objednavatele
rodný list objednatele pohřbu
-  občanský průkaz zemřelé/ho pokud jej máte
-  rodný list zemřelé/ho
-  oddací list zemřelé/ho (je-li vdaná/ženatý)
-  oděv pro zemřelé(ho) k uložení do rakve
-  případně fotografii zemřelé(ho) pro použití např. na parte

Veškeré informace a další postup při zajišťování pohřbu je možné získat také na telefonních číslech:

518 612 235, 724 238 407, 602 573 801