NAŠE SLUŽBY

Sdělte nám vaši představu a vše ostatní již zařídíme za vás.

Převoz zemřelých

Zajisťujeme převozy po celé ČR i ze zahraničí speciálně upravenými certifikovanými vozidly až do místa posledního rozloučení. Zajistíme uložení v chladících zařízení do dne pohřbu, oblečení a úpravu zemřelého. Převoz můžete zařídit telefonicky na čísle 602 573 801 v kteroukoliv dobu nebo osobně v kanceláři pohřební služby.

Konání smutečního obřadu

Zajistíme termín konání obřadu v kostele, smuteční síni a z domu smutku. Široká nabídka rakví Vám umožní zvolit tu nejvhodnější. Nabídneme Vám výběr hudby (živé, reprodukované), můžete přinést i vlastní nahrávky.  Dechová hudba v komornějším seskupení. Řečník sestaví projev dle Vámi vyplněného dotazníku, sami určíte jaké životní události má zmínit, lze domluvit i osobní schůzku, konečnou verzi můžete korigovat e-mailem předem. U církevního zástupce domluvíme osobní schůzku a vhodně doplníme hudební produkci, obřady v kostelech se řídí pravidly té které církve. V široké nabídce smutečních kytic a věnců jistě vybere ty nejkrásnější.

Smuteční oznámení na počkání

Parte můžete zvolit barevné nebo černobílé, s fotografií nebo bez. Jako předlohu lze použít i hromadnou fotografii, vhodně upravíme, popř. můžete donést na flash nebo poslat e-mailem. Parte tvoříme přímo s Vámi, poradíme s textem, nabídneme verš.

Výkop hrobu, nosiči

Výkopy hrobu se řídí pravidly správy pohřebiště. U těch, která tuto službu zajištěnou nemají, zprostředkujeme výkop, upravení a zasypání hrobového místa. Je nutná osobní schůzka minimálně dva dny před obřadem, přesné určení hrobového místa, pokud se jedná o dvojhrob i o určení strany, popřípadě domluvení prohloubeného kopání, odstranění náhrobních desek a podobně. Zajistíme maximálně čtyři nosiče.

Přeprava smutečních hostů

Autobusem nebo mikrobusem podle počtu hostů. Domluvíme předem hodinu a místo přistavení dopravního prostředku i místo odvozu. Toto sdělení můžeme zakomponovat do textu parte, jako informaci pro smuteční hosty.

Vystavení umrtního listu

Zprostředkujeme vždy na příslušné matrice podle místa úmrtí. Ta jej vystaví a zašle nejpozději do 30 dnů na adresu přímým příbuzným. Úmrtní list potřebujete při rušení vdovských a invalidních důchodů, zřizování vdovských důchodů a při pozůstalostních řízeních.

Církevní obřady

Na přání zajistíme církevní obřad v kostele nebo smuteční síni.

Květinářství

Nabízíme květinové vazby, tisk stuh, smuteční výzdobu, aranže na hroby, dušičkovou výzdobu. Doprava do smuteční síně zdarma.
Objednat můžete v květinářství přímo ve smuteční síni v Kyjově nebo na telefonním čísle 734 154 400.